Polls Powered by Trendolizer

SURVEY ON PROVISIONAL EXTRAORDINARY POWERS FOR PRRD

Trending story found on globalford.org
SURVEY ON PROVISIONAL EXTRAORDINARY POWERS FOR PRRD
Papayag ka ba bigyan ng Provisional extraordinary powers o ang tinatawag na Kapangyarihang Rebolusyonaryo si Pangulong Duterte – para malinis nya ng tama ang gobyerno at makagawa ng tamang/bagong saligang batas tungo sa federalismo? Let your voice be heard! Click HERE to participate in this survey. https://survey.fbapp.io/dyngji-dup-dup/cQ7dLVN8 #RevGov #ExtraordinaryPowersForPRRD #FederalParliamentary Comments comments
[Source: globalford.org] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments