Polls Powered by Trendolizer

Neri Colmenares, Nagpasalamat sa Ginawang Survey! Nangunguna siya sa Magic 12

Trending story found on updatedtayo.info
Neri Colmenares, Nagpasalamat sa Ginawang Survey! Nangunguna siya sa Magic 12
Ang human rights lawyer na si Neri Colmenares ay muling nakatikim ng mga pambabatikos ng mga netizen sa nakaraang post[...]
[Source: updatedtayo.info] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments