Polls Powered by Trendolizer

Filipinos prefer Manual Counting over Smartmatic this 2022 election, online survey shows

Trending story found on bagonglipunan.com
Filipinos prefer Manual Counting over Smartmatic this 2022 election, online survey shows
Noong January 17, 2020, gumawa ng isang linggong online survey ang Bagong Lipunan page upang malaman sa mga netizens at millennials kung mas gusto ba nila na balik manual counting o smartmatic pa rin sa darating na 2022 election. Nang natapos botohan, lumabas na 92% sa 2,400+ na sumali sa sur
[Source: bagonglipunan.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments