Polls Powered by Trendolizer

Nabawasan ang drug addict

Trending story found on www.youtube.com


Naniniwala ang 73% ng mga Pilipino na nabawasan ang gumagamit ng iligal na droga mula nang maging pangulo si Pres. Rodrigo Duterte, ayon sa SWS survey.
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments